PROJE HAKKINDA
       Bu projenin amacı; velilerin ve eğitimcilerin kaynaştırma öğrencilerin sosyal kabullerini sağlayacak destek eğitimlerini almalarını sağlamak, öğretmenlerin kaynaştırma eğitimindeki eksikliklerini Avrupa örnekleriyle karşılaştırarak gidermektir. Farklı ülkelerde kaynaştırma eğitiminde sosyal kabul için kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin paylaşılması, karşılıklı olarak değerlendirilmesi, farklı kültürlerin diyalogu ve etkileşimi bu projenin diğer amaçları arasındadır. Ayrıca bu proje, kaynaştırma eğitimi ile ilgili yasal düzenlemeleri karşılaştırarak var olan uygulamaların geliştirilmesine ışık tutacaktır.
Projemizin hedef kitlesini; veliler, kaynaştırma eğitiminden sorumlu öğretmenler  ve yöneticiler, öğrenciler, özel  eğitim ve rehabilitasyon merkezleri öğretmeleri oluşturmaktadır.
Bu projenin sonucu olarak, velilerin kaynaştırma eğitimine ve uygulamalarına yönelik farkındalıkları artacak, kaynaştırma eğitiminden sorumlu öğretmenlerin bilgi ve metot eksiklikleri giderilecek, aile-okul işbirliği sağlanacak, diğer öğrencilerin özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminden gönüllü faaliyetler ile sorumlu olması sağlanacak ve bu yolla kaynaştırma uygulamalarına devam eden 6-14 yaş arası kaynaştırma öğrencilerinin akademik becerileri, akran ilişkileri geliştirilecek ve sosyal kabulü sağlanacaktır.Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışmaları

     MEM Proje ekibi ve RAM ,  öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla ölçek geliştirme çalışmalarına başladı. Geliştirilen ölçek güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra pilot okuldaki öğretmenlere uygulanacak.

   

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraflardan Kareler